Menüü

Kokkuvõte

Eesti Vabariigi elamuseaduse (edaspidi ES, RT I 1992, 17, 254; I 1994, 28, 426; 40, 653) kehtestamisest möödub lähemal ajal juba kolm aastat. Selle ajaga on ilmnenud selle seaduse tugevate külgede kõrval ka mõned sisulised ja normitehnilised puudused. Nende puuduste kõrvaldamine eeldab motiveeritud ettepanekute tegemist elamuseaduse muutmiseks ja täiendamiseks. Allpool mõned ettepanekud edasiseks arutamiseks juriidilises kirjanduses. Ettepanekud on esitatud elamuseaduse paragrahvide lõikes.

ES §–dest 3 lg. 2 ja 28 lg. 2 tuleks välja jätta sõnad: „või tema poolt selleks volitatud isik“. Ainult omanikul on õigus taotleda oma eluruumi kustutamist hooneteregistrist (§ 3 lg. 2). Samuti on ainult omanikul õigus anda oma eluruume üürile (§ 28 lg. 2). Ta võib seda teha isiklikult või siis esindaja (volitatud isiku) vahendusel. Üürileandjaks on ikkagi omanik, mitte tema esindaja.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse