Menüü

Kokkuvõte

Graeme T. Laurie artikli problemaatika on aktualiseerumas ka Eestis: käesoleva aasta novembris saatis sotsiaalministeerium ametkondadele tutvumiseks patsiendi õiguste kaitse seaduse eelnõu. Nähtuvalt eeelnõule lisatud seletuskirjast on selle koostamisel aluseks võetud Soome vastav seadus, kuid kasutatud on teisigi allikmaterjale - muuhulgas ka Maailma Tervishoiu Organisatsiooni Euroopa regiooni patsiendi õiguste deklaratsiooni 30. märtsist 1994. a.

Tuleb nõustuda selle eelnõu autorite arvamusega, et tegemist on alles algvariandiga, mis vajab veel lihvimist.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse