Menüü

Kokkuvõte

Kohtureform Eesti Vabariigis on riigi kohtusüsteemi seadnud olukorda, kus vajadus kohtunike järele on senisest suurem ja nii on kohtunikuametit pidamas küllalt palju inimesi, kellel eelnev vastva töö kogemus puudub. Paljudel neist on Tartu Ülikooli õigusteaduskonna lõpetamisestki möödunud vaid paar–kolm aastat. Uue kohtusüsteemi sissetöötamise ja nii materiaal– kui protsessiõiguse jätkuva uuenemise tingimustes on tekkinud terav vajadus täiendõppe järele nii noorte ja kogemusteta kui ka staažikamate kohtunike seas. Lisaks põhjalikele muudatustele kohtusüsteemis ja seadusandluses on viimastel aastatel laienenud võimalused suhelda oma kolleegidega välismaalt. Kohtunikele tuleks kasuks värskendada oma võõrkeeleoskust, õppida kasutama oma töös personaalarvutit ja miks mitte, täiendada oma teadmisi ka sellistes eluvaldkondades, millel esmapilgul ei näi õigusemõistmisega otsest sidet olevat.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse