Menüü

Kokkuvõte

Käesoleva aasta 29. augustil möödus 90 aastat mag. iur. Artur Mägi sünnist.

A. Mägi nagu paljud teisedki Eesti õigusteadlased, kuulus sellesse põlvkonda, kelle töö ja tegevus Eesti Vabariigis katkes seoses 1940. aasta sündmustega.

Pealesunnitud pagulus tõi ka tema uurimuste ja ideede suhtes kaasa tagajärje, millist võisid kogeda paljud teisedki teadlased – riigiõigusteadlane Artur Mägi on eriti nooremale juristide põlvkonnale jäänud praktiliselt tundmatuks.

Eelpoolöeldust lähtudes on koostatud lühike ülevaade Artur Mägi elust ja tegevusest, ning lisatud sellele ka tema tööde bibliograafia, mis loodetavasti pakuvad huvi ja annavad uusi võimalusi riigiõiguse alaste uurimuste kirjutamiseks ka meie teaduskonna üliõpilastele.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse