Menüü

Kaitstavate loodusobjektide seadusest tulenevad kinnisomandi kitsendused

Autor:
Number 1994/9
Lk 220-221

Kokkuvõte

Kaitstavate loodusobjektide seadus (edaspidi KLS) võeti Riigikogus vastu 1. juunil ja kuulutati välja 20. juunil 1994. a. Seaduse ülesandeks on erilist kaitset vajavate loodusobjektide kaitse alla võtmise korra, kaitse olemuse ja selle korraldamise reguleerimine. Seega kehtestab KLS õigusliku mehhanismi nn. klassikalise looduskaitse laiendamiseks eraõigusliku isiku omanduses olevatele maadele. Juristide jaoks peaks käsitletava seaduse kõige huvipakkuvamaks osaks olema kinnisomandi kitsenduste sätestamine ja rakendamisega seotud probleemid. Viimastele ongi pühendatud käesolev kirjutis.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse