Menüü

Kokkuvõte

Ülalpidamiskohustused on üles ehitatud vastastikkuse põhimõttel.

Kõigepealt vanemate ja laste vahelised ülalpidamiskohustused.

Vanema kohustus last ülal pidada. Vanem on kohustatud ülal pidama nii alaealist last s.o. kuni 18 aasta vanust last kui ka sellest vanemat last, kui laps ei ole töövõimeline. Lapse ülalpidamise kohustus on mõlemal vanemal. See on üldreegel (PkS § 60 lg. 1).

Erandina on PkS § 60 lg. 2 järgi vanemal kohustus ülal pidada täisealist töövõimelist last tingimusel, et laps õpib põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppeasutuses 18 aastaseks saamise ajal ning jätkab õpinguid. Seega on elatis mõeldud lapse õpingute jätkamise toetuseks, et ta saaks kooli lõpetada. Elatise maksmise kohustus ei hõlma kõrgkooliõpinguid.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse