Menüü

Kokkuvõte

Kirjutise eesmärgiks on anda kriitiline ülevaade ühest kaks sajandit funktioneerinud õppesüsteemist, nii neile, kes mängivad mõttega Saksamaale juurat õppima tulla, kui ka kõigile neile, keda huvitavad maailma asjad kaugemal kodulävest. Artiklis on seejuures peamiselt kasutatud Schleswig-Holsteini liidumaa näidet. Teiste liidumaade ehk landide (Land) vastavad normid võivad Schleswig-Holsteini omadest kohati märgatavalt erineda. Et jääda siiski ülevaate piiridesse, piirdus autor vaid faktidega, mida ta ise omal nahal on tundma õppinud.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse