Menüü

Tööinspektsioon selgitab tööseaduste rakendamist

Number 1995/2
Lk 44-45

Kokkuvõte


1. Tööraamatu dublikaadi
andmisega viivitamine

Töölepingu seaduse (edaspidi TLS) § 20 lg.4 p. 1 kohaselt kantakse tööraamatusse töölepingu lõpetamise aluse formuleering viitega seaduse paragrahvile, lõikele ja punktile vaid töötaja nõudel. Kui tööandja on teinud tööraamatusse kande töötaja tahte vastaselt ning töötaja nõuab selle kustutamist, peab tööandja talle andma tööraamatu dublikaadi ning tegema sinna kande töölepingu lõpetamise kohta ilma aluse formuleeringuta ning seaduse paragrahvile, lõikele ja punktile viitamata (tööraamatu täitmise kord p. 5.3, RTL 1994, 14, lk. 458).

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse