Menüü

Kokkuvõte

Füüsilisest isikust ettevõtja kohta on ÄS toodud vaid mõned sätted. Kuna ÄS reguleerib eraõigusesse kuuluvaid küsimusi, siis on ka füüsilisest isikust ettevõtja kohta toodud vaid sellised sätted, mis käivad füüsilise isiku kui äriõiguse subjekti kohta. Ülejäänu suhtes kohaldatakse teistes seadustes, eelkõige TsSÜS-s ja perekonnaseaduses sätestatut.

Füüsilisest isikust ettevõtjale on antud õigus valida, kas ta kannab või ei kanna ennast äriregistrisse (§3 lg. 2). Sõltumata äriregistrisse kandmisest kohaldatakse füüsilisest isikust ettevõtjale ettevõtja kohta käivaid sätteid. Kui füüsilisest isikust ettevõtjat ei ole kantud äriregistrisse, ei kuulu kohaldamisele sätted, mis on seotud äriregistriga. Näiteks ei saa äriregistrisse kandmata füüsilisest isikust ettevõtja esineda ärinime all ega määrata prokuristi.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse