Menüü

Kokkuvõte

Erinevalt senisest õigusest sätestab ÄS välismaa äriühingute filiaalide asutamisele ja registreerimisele selged nõuded. Filiaalina käsitletakse ÄS-s ainult välismaa äriühingute Eestis asuvaid struktuuriüksusi, mis tuleb siin äriregistrisse kanda. Äriregistrisse ei kanta seevastu Eesti äriühingute struktuuriüksusi (nn. siseriiklikke filiaale), kuna ühingu kohta on äriregistrist võimalik andmeid saada Eestis. Välisühingute filiaalide kandmine äriregistrisse võimaldab saada adekvaatse pildi, milliste ühingutega on tegemist, kus vastavad ühingud asuvad, millised on nende juhtorganid jms. Erinevalt senisest käsitlusest ei erista ÄS enam filiaale ja esindusi ning seda seetõttu, et esindusel ei ole eraldi õiguslikku staatust.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse