Menüü

Kokkuvõte

Kaspia mere õiguslikku režiimi reguleerisid kuni Nõukogude Liidu (edaspidi NL) lagunemiseni kaks NL ja Iraani vahel sõlmitud lepingut aastatest 1921*1 ja 1940*2. NL lagunemine 1991. aasta detsembris ja nelja uue riigi (Vene Föderatsioon, Aserbaidžaan, Kasahstan ja Turkmenistan) tekkimine Kaspia mere äärde tekitas mõningaid õiguslikke probleeme, mida pole seni suudetud lõpuni mõista, rääkimata nende lahendamisest. Ida probleemidega tegelevad rahvusvahelise õiguse uurijad tunnevad nende küsimuste vastu suurt huvi, sest tegemist on riikide õigusjärgluse probleemidega, kuna nimetatud uued riigid kuulusid varem NL koosseisu. Huvitav on küsimus ka seetõttu, et vastavalt NL seadustele lõppes liiduvabariikide kompetents mere kaldal. Meresse kui veekogusse puutuvad õiguslikud küsimused kuulusid aga NL pädevusse, millest hiljem ka juttu tuleb*3.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse