Menüü

Kokkuvõte


kuidas vältida lepingust tulenevaid vaidlusi *1

Järjest rohkem tuleb eesti juristidel koostada lepinguid, mis puudutavad rahvusvahelisi äritehinguid, ning pidada nende lepingute osas läbirääkimisi. Pole tähtis, kas tehing puudutab vahendamist, kompanii omandamist või kaupade rahvusvahelist ostu-müüki, igal juhul peavad eesti juristid mõistma, et valmisolek vaidlusteks, mis võivad tekkida seoses lepingutega, aitab oluliselt kaasa tehingu õnnestumisele. Lääne juristid ja ärimehed koostavad lepingud nii, et vaidluse korral oleksid nende õigused maksimaalsed, ning need eesti juristid, kes ei pea piisavalt oluliseks vaidluse vältimist ja vaidluse lahendamist äritehingus, loovutavad tähtsa eelise vastaspoolele. Tõepoolest võivad kulutused, mis on seotud vaidluste lahendamisega vahekohtus või kohtus, ületada tehingu teel saadava kasumi. Seetõttu on eriti tähtis, et juristid kaaluksid hoolikalt viise, kuidas koostada leping nii, et viia vaidluste tekkimise võimalus miinimumini ja kaitsta kliendi huve, kui vaidlus peaks siiski tekkima.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse