Menüü

Vara üldkonfiskeerimine - parandamisele kuuluv kohtuviga?

Autor:
Number 1995/7
Lk 311-312

Kokkuvõte

Vara üldkonfiskeerimise õiguslikku alust ja Riigikohtu loakogu volituste protsessuaalset ulatust ajendas põhjalikumalt uurima Riigikohtu loakogu otsus, millega keelduti andmast menetlusluba kohtuvea parandamiseks Eesti Raudteetranspordi Liinikohtu 1953. aasta otsuses. Kohtuotsusega mõisteti S.P. süüdi NSV Liidu Ülemnõukogu Presiidiumi 4. juuni 1947. a. seadluse kriminaalvastutuse kohta riigi– ja ühiskonnavara riisumise eest § 2 järgi ning teda karistati 10–aastase vabadusekaotusega koos kogu vara konfiskeerimisega.

Kohtuotsuse kohaselt seisnes S.P. süü selles,et töötades TVO kaupluse juhatajana, tekitas ta 7.814,81 rubla suuruse puudujäägi. Hüvitamata kahju heastamiseks nõuti S.P.–lt sisse 2.485,36 rubla. Kohtuotsuse alusel konfiskeeriti S.P. perekonnale kuulunud elumaja.

Üldkonfiskeerimise õiguslik alus oli vastuolus inimõigustega.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse