Menüü

Õigussotsioloogia olemus, koht ja ülesanded kaasaja ühiskonnas

Autor:
Number 1995/8
Lk 360-361

Kokkuvõte

Sotsioloogia kui teadus tekkis 19. sajandil. Selle teaduse tekkeloos omab erilist kohta prantsuse filosoof ja sotsioloog Auguste Comte, kes käsitles sotsioloogiat teadusena „inimeste kooselu empiirilistest faktidest“.

Kirjandusest ei ole kerge leida konkreetseid daatumeid ja nimesid, mis otseselt seonduksid õigussotsioloogia tekkega: see teadus on tekkinud ja arenenud üldsotsioloogia raames tunnustatud sotsioloogiaklassikute (näit. E.Durkheim, E.Ehrlich, M.Weber, R.K. Merton, K.Llewellyn jt.) riigi ja õiguse käsitluste põhjal.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse