Menüü

Kokkuvõte

Analüüsides 1995. aasta kuritegevuse seisundit ja dünaamikat, tuleb märkida olukorra tunduvat halvenemist, võrreldes eelmise aastaga. Lõppenud aastal registreeriti Eestis 39 570 kuritegu, mis on 3831 fakti ehk 10% võrra rohkem kui eelmisel aastal. 1995. aastal registreeritud kuritegude hulk on üks suuremaid viimase kümne aasta jooksul. Ainult 1992. aastal registreeriti kuritegusid arvuliselt ligi 1700 rohkem. Lõppenud aastal hukkus kuritegude tagajärjel 580 inimest (1994. aastal – 653), varalist kahju on kuritegudega tekitatud 941,2 miljoni krooni väärtuses. Võrreldes eelmise aastaga on seda 338 miljoni krooni võrra rohkem. Kuritegude arv suurenes peamiselt teise ja kolmanda astme kuritegude hulga suurenemise arvel. Esimese astme kuriteod vähenesid 11,2% võrra.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse