Menüü

Kokkuvõte

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) XXIV Kirikukogu 9. istungjärgul 22. novembril 1995 pidas vandeadvokaat ja Concordia Ülikooli rektor hr Mart Susi (kelle EELK Peapiiskop Jaan Kiivit on võtnud oma nõuandjaks õigusalastes küsimustes) ettekande, kus ta pakkus välja EELK seaduse väljatöötamise kava. Jutt on nimelt riiklikust seadusest, mis fikseeriks Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku kui avalik-õigusliku institutsiooni Eesti Vabariigis. Kuna ettekanne on protokollitud ning seega tsiteeritav, esitatakse allpool seda küsimust puudutav lõik ettekandest.

„Tuleks tõsiselt kaaluda EELK seaduse väljatöötamist ning esitamist Eesti Vabariigi Riigikogule.

Selle seadusega on analoogiliselt vastu võetud Tartu Ülikooli ning Rahvusraamatukogu seadus, mis mõlemad sätestavad nende organisatsioonide erilise seisundi Eesti Vabariigis. Põhjenduseks on toodud nii Tartu Ülikooli kui Rahvusraamatukogu tähtsus eesti kultuuri seisukohalt. Samuti on peetud vajalikuks tõsta esile Tartu Ülikooli erilist staatust ka ajalooliselt vaadatuna, kus kõigi teiste ülikoolide vanus ja rahvuskultuuriline tähtsus on märgatavalt väiksem. Sarnaseid argumente oleks võimalik kasutada ka EELK seaduse põhjendusena.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse