Menüü

Lepingute suhtes kohaldatava seaduse küsimusi Euroopa Liidus ja Eestis

Autor:
Number 1996/6
Lk 275-279

Kokkuvõte

Seoses Eesti iseseisvuse taastamisega on kerkinud päevakorrale küsimus Eesti võimalikust ühinemisest Euroopa Liiduga. Soov ühineda Euroopa Liiduga toob Eestile kaasa kohustuse viia oma seadused vastavusse Euroopa Liidu õigusega. See tähendab, et ühinemise hetkel peab Eesti olema valmis aktsepteerima acquis communautaire’i – s.o kogu antud hetkel Euroopa Liidus kehtivat õiguskorda. Sellest tulenevalt on väga oluline Euroopa Liidu kehtiva õiguse tundmine.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse