Menüü

Avatud Eesti Fondi õigusteaduslike uurimistööde konkursi tulemused

Autor:
Number 1997/1
Lk 39-40

Kokkuvõte

Avatud Eesti Fond (AEF) andis läinud aasta 18. detsembril Tartu Ülikooli nõukogu saalis kolmandat korda välja preemiad parimatele õigusteaduslike uurimistööde konkursist osalejatele. Konkurssi, mis algatati AEF-i poolt 1994. aastal õigusreformi toetusprogrammi ühe koostisosana (vaata Juridica 1/94, lk 31), jätkati seega ka 1996. aastal. Konkursi eesmärgiks oli ergutada teoreetilise ja praktilise tähendusega õigusprobleemide teaduslikku uurimist, kaasata nende lahendamisse võimekaid noori juriste ning luua selleks funktsioneeriv stimuleerimissüsteem.

Õigusteaduslike uurimistööde konkursikomisjon (dr P. Pruks, prof K. Merusk ja prof P. Varul) arutas oma 8. detsembri koosolekul konkursile saabunud võistlustöid. Konkursile esitati üldse 29 tööd, millest neli ei vastanud väljakuulutatud tingimustele.

Võistlustöid hinnati kolmes grupis:

  • üliõpilastööd,
  • magistrandide ja doktorandide võistlustööd,
  • juristide-praktikute võistlustööd.

    Arvestades laekunud tööde arvu ja taset, otsustas komisjon jaotada auhinnafondi järgmiselt; üliõpilastöödele 24 500 kr, magistrandide ja doktorandide võistlustöödele - 22 000 kr ning juristide-praktikute võistlustöödele 3 500 kr

  • Sulge

    Sisenege veebiväljaandesse