Menüü

Kokkuvõte

Rahvusvahelised äriühingud on tänapäeval katsumuseks igale õigussüsteemile. Maailma majandus oleneb järjest rohkem suurtest kontsernidest ja nende tegevus moodustab järjest suurema osa rahvusvahelisest kaubandusest. Sellised ettevõtted tegutsevad läbi mitmeastmeliste ja komplitseeritud tütarettevõtete, frantsiiside, litsentsilepingute ja muude õigussüsteemi poolt võimaldatud struktuuride. Üksikute riikide poolt kasutatavad õigusprintsiibid ei vasta sageli majanduslikule tegelikkusele [1].

Ilmselt üllatusena Eesti seaduseandjale on üheks selliseks (mitte alati) ajast ja arust printsiibiks äriühingute puhul rakendatav piiratud vastutuse printsiip. Me oleme rakendanud seda põhimõtet väga lühikest aega. Vaba ettevõtlus on Eestis arenenud vähe aega ja piiratud vastutusega on (kui on) harjutud alles hiljuti.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse