Menüü

Ettevõtte turgu valitsev seisund ning selle kuritarvitamine

Autor:
Number 1997/7
Lk 359-365

Kokkuvõte


1. Turgu valitsev ettevõte

Sageli kasutatakse majanduslikust konkurentsist rääkides mõistet „turu struktuur“. Erinevad turu struktuurid näitavad, kui palju on mingil reaalsel turul müüjaid ja mil määral nad mõjutavad turgu. On võimalik olukord, kus üks või mitu ettevõtet omavad vastaval turul tugevat positsiooni, millega seoses normaalsed kitsendused konkurentsiprotsessis enam ei mõju. Eesti konkurentsiseaduses nimetatakse seda ettevõtte valitsevaks seisundiks. Euroopa Liidu (edaspidi EL) õigus kasutab nimetust domineeriv positsioon ja Inglise õigus „monopoolne seisund“ [9, lk 327].

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse