Menüü

Kokkuvõte

Infoühiskond nõuab inimeste järjest ulatuslikumat testimist. On tekkinud olukord, kus isikuvabadus ja suure hulga inimeste kohta käiva info kooseksisteerimine on küllaltki probleemne. Arenev genoomianalüüs võtab inimeselt tema geneetiliselt ettemääratud elu saladuse. Ettemääratuse võib muuta praktiliseks operatsiooniks, testitavaks ja kontrollitavaks toiminguks. Siit lähtuv seadusandjaees tõusetunud küsimus ei seisne üksnes selles, kui edukalt seadus suudab kaitsta isiku teadasaamise või mitteteadasaamise õigust. Järjest olulisemaks muutub isiku privaatsuse kaitsmine ühiskondlikus olelusvõitluses, kus põrkuvad poliitilised, õiguslikud, majanduslikud, rassilised või mistahes muud huvid.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse