Menüü

Rahvusvahelised pankrotid ja Euroopa Liidu maksejõuetusekonventsiooni ettevalmistamine

Autor:
Number 1998/5
Lk 226-234

Kokkuvõte

1989. aasta algul kohtusid Euroopa Liidu (edaspidi EL) justiitsministrid Hispaania linnas San Sebastiànis. Otsustati teha veel üks katse välja töötada konventsioon, mis käsitleks maksejõuetuse menetlusi juhul, kui sellest on mõjutatud mitmed EL-i riigid. Mitme aastakümne jooksul oli tehtud katseid leida rahvusvaheliste lepingute abil, ka EL-i raames, lahendusi neile probleemidele, mis seonduvad mitmeid riike puudutava maksejõuetusega (nt maksejõuetu võlgnik omab vara või tema äritegevus toimub mitmes riigis). Ajal, mil areng maailmas tähendab üha suuremat inimeste, teenuste, varade ja kapitali liikumist üle riigipiiride, võib mitut riiki hõlmava maksejõuetuse puhul tekkida hulk praktilisi probleeme. Võib kindlalt väita, et iga aktiivselt tegutsev Eesti pankrotihaldur puutub varem või hiljem nendega ühel või teisel kujul kokku.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse