Menüü

Kokkuvõte

Tänaseks on Eestis tööõigusega seotud probleemid kerkinud huviorbiiti. Eelkõige on tähelepanu põhjustanud ettepanek lülitada germaani õigusperekonna maade (Saksa, Šveitsi, Austria) eeskujul töölepinguõigust sisaldav regulatsioon võlaõigusseadusesse. Seejuures tundub, et tähtsamaks on peetud küsimuse vormilist külge, s.t millise seaduse all peaksid töölepinguõiguse normid asuma, vähem on juureldud probleemi sisulise poole üle. Sisulise poole all pean silmas seda, milliste vahenditega ja kuidas nimetatud õigussüsteemi kuuluvates riikides tegelikult tagatakse töötaja õiguslik kaitstus ning kuivõrd sealne töötaja kaitseks loodud süsteem erineb Eesti omast.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse