Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "tööleping"

Kaugtöö aktuaalseid probleeme
Kaido Künnapas
2014 4, Lk 279 - 290
...ja/või teostamise vorm, kus infotehnoloogia abil ning töölepingu või töösuhte kontekstis tehakse tööd, mida on võimalik......ja/või teostamise vorm, kus infotehnoloogia abil ning töölepingu või töösuhte kontekstis tehakse tööd, mida on võimalik...
Turvaline paindlikkus uues töölepingu seaduses
Merle Muda
2012 4, Lk 295 - 304
...olulisim töösuhteid reguleeriv akt – Eesti Vabariigi töölepingu seadus. 2006. aasta lõpus andis Euroopa Komisjon......rakendamist. Rohelise raamatu ilmumine aitas kaasa Eesti uue töölepingu seaduse eelnõu valmimisele – nüüd oli olemas põhjendus...
Eesti tööseaduste täiustamisest
Heino Siigur
2007 2, Lk 87 - 98
...küsimused. Artiklis võetakse vaatluse alla hüvitised töölepingu täitmisest keeldumise eest, etteteatamistähtajad......töölepingu täitmisest keeldumise eest, etteteatamistähtajad töölepingu lõpetamisel, vallandamisest etteteatamine ja etteteatamishüvitiste...
Konfidentsiaalse teabe määratlemine töösuhtes
Eveli Ojamäe
2005 10, Lk 719 - 730
...Eesti Vabariigi töölepingu seaduse § 50 punkti 6 kohaselt on töötaja kohustatud......ja tootmissaladust, kui see kohustus on ette nähtud töölepinguga. See nõue on tõenäoliselt üks enim küsimusi tekitanud...
Töölepingu õigusliku reguleerimise probleeme
Merle Muda
2004 5, Lk 295 - 301
...lates 8. detsembrist 2003 on Riigikogu menetluses töölepingu seaduse eelnõu, mis oli kavas vastu võtta ja mida......küsimustele – nimelt leidsid sotsiaalpartnerid, et töölepingu seaduse eelnõus ei ole töölepingu poolte õigused...
Tööõigus ja põhiseadus
Ave Henberg
2004 5, Lk 302 - 308
...Kehtiv töölepingu seadus koostati põhiseaduse-eelsel perioodil ning......seetõttu, et seaduse koostamisel võeti aluseks endisaegne töölepinguregulatsioon, mis oli välja töötatud plaanimajanduse......töötatud plaanimajanduse olude jaoks. Senini pole töölepingu seadust märkimisväärselt muudetud. Hetkel käib Riigikogus...
Individuaalse tööõiguse põhimõisted
Gaabriel Tavits
2003 9, Lk 634 - 642
...tööõiguses on niisugusteks mõisteteks töötaja, tööandja ja tööleping. Autor tõstatab küsimuse vajadusest hinnata muutunud......tööõiguses on niisugusteks mõisteteks töötaja, tööandja ja tööleping. Enne kui hakata käsitlema nimetatud individuaalse tööõiguse...
Töö- ja tsiviilõiguse üks kokkupuutepunktidest
Jüri Põld
1993 1, Lk 7 - 8
...väitis, et söökla alluvus muutus ja söökla personal on töölepingu seaduse 2 § 6 alusel töölepingulises vahekorras......töölepingu seaduse 2 § 6 alusel töölepingulises vahekorras tööstusettevõttega. TLS § 6 näeb...
Töölähetus
Heino Siigur
1994 9, Lk 219 - 220
...kindlaksmääratud tingimustel tööülesannete täimiseks ajutiselt väljaspoole töölepingujärgse töötamiskoha asukohta. Töölepingu seaduse......kindlaksmääratud tingimustel tööülesannete täimiseks ajutiselt väljaspoole töölepingujärgse töötamiskoha asukohta. Töölepingu seaduse...
Tööõiguse praktikast
Helve Toomla
1995 10, Lk 439 - 441
...ei tunne üldse. Ei teata oma õigusi ega kohustusi, töölepingu sõlmimisse suhtutakse ükskõikselt, ei vaevuta oma......sõlmimisse suhtutakse ükskõikselt, ei vaevuta oma töölepingut isegi alles hoidma, rääkimata sellest, et lasta...
Ülikooli õppejõudude töösuhetest
Inge-Maret Orgo
1995 5, Lk 186 - 188
...maksimaalse tähtaja, selle tähtaja piires võivad töölepingud olla sõlmitud väga erinevateks tähtaegadeks. Korraliste......viieks aastaks. Enne põhikirja jõustumist valitud ning töölepinguga tööle võetud õppejõud töötavad lepingus märgitud...
1  2  järgmine lehekülg»