Menüü

Kokkuvõte


1. Maksustamise seos raamatupidamisega

Maksustamine on seotud raamatupidamisega, kuna tehinguid maksustatakse üldjuhul lähtuvalt poolte raamatupidamises kajastatud andmetest. Kuid see pole alati nii. Raamatupidamise seaduse (RT I 1994, 48, 790; 1996, 42, 811; edaspidi RPS) § 2 lõikes 1 on selgelt öeldud, et maksustamisega seotud arvestuse ja aruandluse korda ei kehtestata mitte RPS-ga, vaid teiste õigusaktidega.

Suurbritannias on raamatupidamiskasum aluseks maksustatavale kasumile. Siiski on enamuse suurte ettevõtjate puhul täheldatavad olulised vahed nende kahe kasumiliigi vahel [1, lk 185]. Need erinevused võib jagada kahte rühma: (a) alatised erinevused ja (b) ajutised erinevused.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse