Menüü

Eesti vabakaubanduslepingute tulevik Eesti liitumisel Euroopa Liiduga

Autor:
Number 1999/10
Lk 492-496

Kokkuvõte


Sissejuhatuseks

Euroopa Liiduga liitumine on käesoleval hetkel üks peamiseid Eesti välispoliitilisi prioriteete. Samas toob see samm Eesti jaoks kaasa mitmeid nii majanduslikke kui õiguslikke probleeme ja muudatusi.

Läbirääkimised Euroopa Liiduga liitumiseks on käinud eelmise aasta kevadest saadik, ametlik algus oli 31. märtsil 1999. Läbirääkimiste käigus toimunud sõelumiskohtumisel (võimalike probleemvaldkondade kindlakstegemine eksperttasandil) on ilmnenud mitmeid probleeme ja põhimõttelisi erinevusi, kus Eesti kui tulevane liikmesriik peab oma õigusnormid ühtlustama Euroopa Liidu seadusandluse kogumiga ehk acquis’ga.

Käesoleva artikli eesmärgiks on kirjeldada ühte küsimuste ringi, kus läbirääkimised Eesti ja Euroopa Liidu vahel on käesoleval ajal avatud – nimelt Eesti vastavust Euroopa Liidu välissuhete, täpsemalt ühise kaubanduspoliitika põhimõtetele. Peamiseks probleemiks selles valdkonnas on Eesti taotlus jätkata Eesti poolt EL-i mittekuuluvate riikidega sõlmitud kaubanduslepingute režiimi rakendamist pärast seda, kui Eesti on liitunud Euroopa Liiduga.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse