Menüü

Euroopa Ühenduse keskkonnaõiguse eesmärgid, printsiibid ja eeldatav areng

Autor:
Number 1999/1
Lk 39-45

Kokkuvõte


Euroopa Ühenduse keskkonnaõiguse kujunemine

Vaatamata erinevatele kirjanduses esitatavatele seisukohtadele, jaotatakse Euroopa Ühenduse keskkonnapoliitika ja -õiguse areng tavaliselt kolme perioodi:

1) 1957. aastast kuni 1972. aastani;

2) 1972. aastast kuni 1986. aasta ühtse Euroopa aktini;

3) pärast ühtse Euroopa akti.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse