Menüü

Probleemi edasiarendus: culpa in contrahendo ja eelleping

Autor:
Number 1999/1
Lk 22-26

Kokkuvõte

Alljärgnev kirjutis on ajendatud kahest varem ajakirjas „Juridica“ avaldatud artiklist.*1 Sarnaselt sissejuhatavatele artiklitele pole ka selle eesmärgiks probleemi ammendav käsitlus ning seetõttu jääb nii culpa in contrahendo kui ka eelepingu vallas hulgaliselt käsitlemata valdkondi. Artiklis on suuremat tähelepanu pööratud Saksamaal kehtivale regulatsioonile ning on vaadeldud ka võlaõigusseaduse üldosa projekti*2 (eelnõu, 1. lugemine) vastavaid sätteid.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse