Menüü

Kokkuvõte

Karistusseadustiku üldosa eelnõu ametlikult vastuvõetavaks tunnistamine ja Riigikogule menetlemiseks saatmine kutsus mäletavasti esile terava poleemika. Oma arvamust avaldanud asjatundjaist leidis enamik, et mainitud eelnõu vajab põhjalikku ümbertegemist ja keelelist kohendamist. Eitava arvamuse on andnud ka käesoleva artikli autor.*1

Pärast seda jäi poleemika kriminaalõiguse reformi puudutavates küsimustes kahjuks ühekülgseks. Aktiivsust on näidanud üksnes mainitud eelnõu koostamises osalenud.


Sulge

Sisenege veebiväljaandesse