Menüü

Kokkuvõte

Jätkuks Monika Laatsiti artiklile „Kurjategijate väljaandmine: väljaandmise eeldused ja väljaandmist välistavad asjaolud“ (Juridica 4/99).

1. Väljaandmiseelne menetlus

Väljaandmiseelne menetlus seisneb peamiselt politsei rahvusvahelises koostöös enne ametliku väljaandmistaotluse saabumist. Tegemist on protsessiga, mis eelneb kohtulikule, diplomaatilisele ja administratiivsele menetlustele. Ilmselt võiks ka väljaandmistaotluse koostamist ja esitamist käsitada väljaandmiseelse menetluse osana.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse