Menüü

Kokkuvõte

Sissejuhatus

Eesti püüded liituda Euroopa Liiduga on selle organisatsiooni tavapärasest erineva õigusliku olemuse tõttu käivitanud ühiskondliku debati Eesti Vabariigi suveräänsust rangelt kaitsva põhiseaduse muutmise suhtes. Teatavasti jõudis põhiseaduse ekspertiisikomisjon Euroopa Liiduga ühinemist käsitlevas aruandes *1 seisukohale, et Eesti põhiseadus praegusel kujul ühinemist ei võimalda.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse