Menüü

Kokkuvõte

Sissejuhatus

Käesoleva artikli eesmärgiks on käsitleda Euroopa Nõukogu korruptsioonivastase võitluse tsiviilõiguslikku aspekti. Tegemist on suhteliselt uue abinõuga, mida erialakirjanduses ei ole siiamaani põhjalikult käsitletud. Kuigi tsiviilõiguslikud vahendid pole valitsevaks korruptsiooni piiramise suunaks, kasvab nende osakaal tulevikus kindlasti. Seega on tsiviilõiguse käsitlemine korruptsiooni piiramise aspektist tõeline väljakutse nii õigusteoreetiku kui ka õiguse rakendaja jaoks.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse