Menüü

Kokkuvõte

1. Kahjustatav õigushüve

Tavaliselt määratletakse kuriteo mõiste kahjustatava hüve alusel. Ametialaste kuritegude puhul on tegemist olulise eripäraga selles mõttes, et see kuriteoliik on antud eelkõige subjekti – ametiisiku – mõiste alusel. Siiski tuleb enne ametiisiku mõiste avamist peatuda ka kahjustataval õigushüvel.

Kõige üldisemas plaanis on ametialaste kuritegude puhul tegemist riigivastase kuriteoga selle laiemas tähenduses, konkreetsemalt riigi valitsemisvõimu tegevuse kahjustamisega. Ametialaste kuritegude spetsiifika seisneb aga selles, et siin kahjustatakse täitevvõimu tegevust n-ö seestpoolt, selle täitevvõimu esindajate endi tegevusega. Samas on ametialaste kuritegude liigimõiste juures oluline silmas pidada, et tegemist ei ole mitte lihtsalt teenistuskorra rikkumisega riigiametnike poolt (sellisel juhul saaks rääkida lihtsalt distsiplinaarüleastumistest). Tegemist on kuritegudega ning neid tegusid distsiplinaarüleastumistest piiritlev tunnus on just see, et kahjustatakse riigivalitsemist, riigi täitevvõimu tegevust. Täitevvõimu esindajad, kes riigivalitsemist kahjustavad, on ametnikud ehk teenistujad. Siit tulenebki ametialaste kuritegude liigimõiste olulisim tunnus – ametiisiku mõiste.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse