Menüü

Kokkuvõte

1. Probleemi olemus

Demokraatliku ühiskonna aluseks on kahtlemata igakülgselt informeeritud inimesed. Kui inimesed ei oma adekvaatset arusaama toimuvast, on deklaratsioon kõrgeima võimu kuulumisest rahvale silmakirjalik fiktsioon ning otsuseid ei tehta mitte rahva tahte järgi, vaid otsustatakse, kuidas rahvas peab tahtma. Võimalikult mitmekülgse informeerituse tagab informatsiooni takistusteta vool, s.t vaba kommunikatsioon ühiskonnas. Siinjuures saab kommunikatsioonivabaduse hindamisel eristada eneseväljendamisvabadust ja informatsiooni vastuvõtmise vabadust. *1 Kuigi siin ei saa alahinnata kommunikatsioonivabaduse erinevaid väljendusvorme, nende hulgas õigust sõnavõttudeks avalikes kohtades, avaliku teabe saamise õigust näiteks vastuste kujul teabenõuetele jne, on informatsiooni ja erinevate arvamuste levitamise vahendina oluline eelkõige massimeedia organisatsioon. Sellest tulenevalt tuleb suurt tähelepanu pöörata selle ülesehitusele ja toimimisele.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse