Menüü

Kokkuvõte

Sissejuhatuseks

Möödunud sajandil oli bagatelldeliktide ning dekriminaliseerimisvõimaluste temaatika kogu maailmas üsna aktuaalne. Eriti suurt tähelepanu on nimetatud teemale pühendatud viimase kolme-neljakümne aasta jooksul, mil mitmed Kontinentaal-Euroopa riigid asusid looma lahendusi kuritegevuse „ääremaale“ jäävate kergemate õigusrikkumiste eristamiseks raskematest. Etteruttavalt võib ütelda, et bagatelldeliktide suhtes erinormide sätestamise eesmärgiks ei ole mitte niivõrd selliste kergemate õigusrikkumiste tolereerimine, vaid ennekõike püüe säästa justiitsorganeid massiliste kergemate õigusrikkumiste menetlemise kohustusest. Sellega loodetakse jätta täitev- ja kohtuvõimule rohkem aega ja materiaalseid vahendeid raskemate õigusrikkumiste avastamisega tegelemiseks ning nende eest karistuse mõistmiseks.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse