Menüü

Kokkuvõte

Otsust ühineda Euroopa Liiduga ei saa eristada otsusest täita liitumislepingust tulenevaid kohustusi. Viimaste täitmine eeldab aga Eesti Vabariigi põhiseaduse täiendamist. Selles, mida ja kuidas täpselt põhiseaduses Euroopa Liiduga seonduvalt muuta, puudub Eesti juristide hulgas konsensus, kuigi vastav diskussioon on kestnud juba aastaid. Selle aasta kevadel tegi Eesti Vabariigi justiitsminister ettepaneku muuta põhiseadust Eesti ja Euroopa Ühenduse õiguse suhet määrava eraldiseisva põhiseadusetäienduse kaudu. 16. mail 2002 algatasid 74 Riigikogu liiget vastava põhiseaduse täiendamise seaduse eelnõu, mis praeguseks on läbinud esimese lugemise.

Artiklis selgitatakse põhiseaduse täiendamise vajalikkust, käsitletakse valitud põhiseaduse muutmise vormi kooskõla põhiseadusega, põhjendatakse põhiseaduse sellise muutmise vormi valikut ning analüüsitakse eelnõu preambulat ja paragrahvide kaupa kogu eelnõud. Põgusalt peatutakse ka eelnõu edasisel menetlemisel.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse