Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "põhiseaduse muutmine"

Rahvaalgatus ja rahvahääletus Eesti põhiseadustes
Uno Lõhmus
2023 2, Lk 107 - 119
...septembril 2003, kui rahvas võttis vastu Eesti Vabariigi põhiseaduse täiendamise seaduse. Lisaks põhiseaduse muutmisele......täiendamise seaduse. Lisaks põhiseaduse muutmisele annab põhiseaduse § 105 Riigikogule õiguse...
Põhiseaduse muutmise piirangud
Uno Lõhmus
2021 5, Lk 335 - 343
...seadusandlik, täidesaatev ja kohtuvõim saavad oma pädevuse põhiseadusest. Põhiseaduse muutmise pädevus, mis meie riigis on......põhiseaduslikku alust. Ühelt poolt on põhiseadust muutev võim põhiseaduse objektiks, kuid teiselt poolt on sel võimul pädevus...
Põhiseaduse areng ajaloolises ja võrdlevas vaates
Ülle Madise
2019 1, Lk 3 - 10
...mõistmiseks ja sellest huvitumiseks pidet või peegeldavad põhiseaduse loomise ajal olulisi vaidlusi, mis muul ajal oleks......aegade. Lisaks mõistagi hulk sätteid, mis on seotud põhiseaduse loomise aegsete põhiliste vaidlusküsimustega, sh eestlaste...
Kolmanda akti tõus ja langus
Madis Ernits, Andra Laurand
2017 1, Lk 3 - 26
...Vabariigil astuda Euroopa Liitu, mistõttu on akti autorid põhiseaduse § 1 lõikega 2 püstitatud kõrge põhiseadusliku tõkke......ja jälle on ajakirjanduses tuldud välja lennukate põhiseaduse muutmise ettepanekutega. Käesolev artikkel ei ole...
Millestki ürgsest ja kargest ning autoriteediröövist
Madis Ernits
2015 2, Lk 77 - 87
...Nimelt eeldab kohtuotsuse põhjendus seisukohavõttu, kas põhiseaduse § 1 – „Eesti on iseseisev ja sõltumatu demokraatlik......alla kolm Hent Kalmo kriitilist argumenti: esiteks põhiseaduse normide konkreetsuse ja ühemõttelisuse tees, teiseks...
Euroopa Liidu arengusuunad ja Eesti põhiseadus
Alexander Lott
2013 1, Lk 3 - 26
...päevadel Tartus hoiatas Riigikohtu esimees Märt Rask, et põhiseaduse täiendamise seaduse tõlgendusvõimalused Euroopa Liidu......delegeerivad sammud. Käeolevas artiklis vaadeldakse põhiseaduse täiendamise seaduse ja põhiseaduse § 1 muutmise vajalikkust...
Põhiseaduse muutmine ja muutused põhiseaduses
Uno Lõhmus
2011 1, Lk 12 - 26
...Pärast põhiseaduse täiendamise seaduse vastuvõtmist ja sellele Riigikohtu......sellele Riigikohtu poolt antud tõlgendust, et osa põhiseaduse sätetest on muudetud ja osa saab kohaldada vaid siis......kooskõlas Euroopa Liidu õigusega, on tekkinud olukord, kus põhiseaduse sätete kehtivuse suhtes valitseb ebamäärasus. Demokraatliku...
Ühisraha euro kasutuselevõtu riigiõiguslikud aspektid
Andres Tupits
2005 7, Lk 459 - 465
...delegeerimiseks Euroopa Liidu institutsioonidele. Samas on põhiseaduse sätete muutmata jätmine 2003. aastal kaasa toonud......sätete muutmata jätmine 2003. aastal kaasa toonud põhiseaduse normide sisu ja tähenduse ähmastumise ning vastuolu...
Kas vajame uut põhiseadust?
Urmas Reinsalu
2005 3, Lk 147 - 151
...tavade, nn konstitutsiooni konventsioonide kaudu. Teine põhiseaduse arengutee on põhiseaduslikkuse kohtuliku järelevalve......kohtuliku järelevalve kaudu. Kolmandaks võimaluseks Eesti põhiseaduse arenguks on meie liikmeõigus Euroopa Liidus. Neljas...
Mida teha põhiseadusega?
Uno Lõhmus
2005 2, Lk 75 - 83
...õiguskirjanduses on juba mõnda aega kestnud mõttevahetus uue põhiseaduse koostamise üle. Roomas 29. oktoobril 2004 allkirjastatud...... Roomas 29. oktoobril 2004 allkirjastatud Euroopa põhiseaduse leping ja selle ratifitseerimismenetlus sunnib küsima...
Euroopa põhiseaduse leping: kas põhiseadus või välisleping?
Anneli Albi
2005 1, Lk 3 - 12
...Euroopa põhiseaduse lepingu ratifitseerimisprotsessi algusega seoses on......publikatsioonidel, vaatleb seda küsimusteringi Eesti põhiseaduse vaatepunktist. Artikkel otsib vastust küsimustele......vaatepunktist. Artikkel otsib vastust küsimustele, kas Euroopa põhiseaduse lepingu puhul on tegu põhiseaduse või välislepinguga...
1  2  järgmine lehekülg»