Menüü

Kokkuvõte

Täitemenetluse seadustiku kohaselt võib kohtutäitur teatud tingimustel müüa võlgniku vara elektroonilise enampakkumise teel. Mõned täiturid on seda võimalust portaal www.osta.ee vahendusel ka kasutanud. Artiklis otsitakse vastust küsimusele, kas kehtiva täitemenetluse seadustiku kohaselt on elektroonilise enampakkumise läbiviimine sundtäitmise raames üldse võimalik ja millised on sellise enampakkumise läbiviimise nõuded. Tuuakse välja ka Interneti-oksjoni eelised võrreldes tavapärase enampakkumisega. Oma analüüsis käsitleb autor nii kehtivat õigust, uue täitemenetluse seadustiku eelnõu vastavaid sätteid kui ka portaal www.osta.ee reegleid. Autor leiab, et kuigi elektroonilise enampakkumise jaoks pole ei praegu ega väljatöötamise järgus olevas eelnõus detailset eriregulatsiooni, on mõlemas neis kirjas menetlusosaliste huvide kaitset tagavad põhimõtted, mida tuleb järgida, olenemata konkreetsest müügiviisist. Ülitäpne elektroonilise enampakkumise regulatsioon võiks hakata takistama menetlust võimalike edasiste tehniliste uuenduste puhul.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse