Menüü

Kokkuvõte

Artiklis võrreldakse keskkonnaõiguses tunnustatud ettevaatusprintsiibi käsitlusi Euroopa Liidus ja Ameerika Ühendriikides. Võrdlusmaterjali peamiseks allikaks on nn hormoonide kaasus, mis oli ajendatud hormoonidega „töödeldud“ loomaliha impordi keelustamisest Euroopa Liidu poolt. Vaidlust lahendasid nii Maailma Kaubandusorganisatsiooni vaidluste lahendamise organ kui ka apellatsioonikogu. Kaasus on huvitav selle poolest, et selles tõstatati rida küsimusi, millele vastamine on ettevaatusprintsiibi mõistmiseks määrava tähtsusega. Artiklis otsitakse vastust küsimustele, mis võiks olla USA ja Euroopa Liidu seisukohtade erinevuse põhjuseks ja kas vastab tõele stereotüüp, et keskkonna ja inimeste tervist puudutavates küsimustes on Euroopa Liit ettevaatlikum ja hoolivam kui USA.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse