Menüü

Kokkuvõte

Programm „Vaba ja sotsiaalne“ kui õiguslik struktuurimuutus on võtnud aega oma 200 aastat. Tegemist on vähemalt kahe fundamentaalse normatiivse kontseptsiooni terava konkurentsiga. Autor tahab näidata, et vaba ja sotsiaalne sobivad väga hästi kokku ja just selles koostoimes vallandavad oma suurima väärtuse. Artiklis on lähtepunktiks võetud üksiku inimese ja tema kooselu teiste inimestega. Et omadussõnad „vaba“ ja „sotsiaalne“ väljendavad seda sidet paremini kui vabaduse, sotsiaalsuse või sotsialismi abstraktsed mõisted, siis vaadeldakse vaba ja sotsiaalse kulgu artiklis erinevate ajalooliste sammudena. Selleks vaadeldakse artiklis esmalt 19. sajandi eelsest ajast pärit programme, nende järkjärgulist teostamisest 19. sajandil (eelkõige tööõiguse näitel) ja 19. sajandi lõpu kassiahastust väidetava ebaõnnestumise tõttu. Seejärel peatub autor 1950. aastate järgsel heaoluimel ja selle mõjul. Lõpuks hindab autor eelnevalt käsitletud ajaloolisi kogemusi ning otsib vastust küsimusele, kas programm „Vaba ja sotsiaalne“ on tõesti ebaõnnestunud või mitte.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse