Menüü

Kokkuvõte

Septembris 2002 rööviti Saksamaal laps nimega Jakob von Metzler ning seda selleks, et tema vanematelt välja pressida suur summa lunaraha. Kaasus leidis pressis laialdast kajastamist. Tähelepanu keskmes oli asjaolu, et politsei ähvardas röövijat valu tekitamisega, et teada saada lapse asukoht. Tõstatati küsimus, kas teatud kindlatel, äärmiselt piiratud erandjuhtudel võib olla õigustatud kurjategijale valu tekitamine informatsiooni saamise eesmärgil selleks, et päästa süütu inimese elu.

Artiklis tutvustatakse põgusalt lähtekaasust ja piinamise kui õigusinstituudi ajalugu. Pärast piinamise mõiste terminoloogilist täpsustamist käsitletakse õiguseetilisi argumente piinamise poolt ja vastu. Seejärel vaadeldakse argumente, mida on viimasel ajal politseilise piinamise poolt toodud. Pärast seda käsitletakse inimväärikust kui peamist argumenti piinamise lubamise vastu. Põhiseadusest tulenevalt peab riigivõim inimväärikust mitte üksnes austama, vaid ka kaitsma. Põhiseadus ei ütle aga, kuidas toimida, kui ühe isiku inimväärikuse austamine on võimalik üksnes teise isiku inimväärikuse rikkumise hinnaga. Artiklis arutletakse selle dilemma kolme võimaliku lahenduse üle ja sõnastatakse seitse piinamist puudutavat teesi.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse