Menüü

Kokkuvõte

3.–4. novembrini 2005 toimus Tallinnas Eesti Juristide Liidu Euroopa Õiguse Ühenduse, Kenti Ülikooli Euroopa võrdleva õiguse keskuse ja Eesti Vabariigi Justiitsministeeriumi teaduskonverents „Euroopa põhiseaduse lepingu ratifitseerimine: mõjud rahvuslikele põhiseadustele“. Konverentsil räägitu tutvustamise kõrval arutleb autor Euroopa põhiseaduse lepingu edasise saatuse üle, vaatleb Eesti põhiseaduse ja Euroopa põhiseadusliku lepingu suhteid, peatub Riigikogu põhiseaduslikkuse komisjoni juurde moodustatud Euroopa põhiseaduse lepingu riigiõigusliku analüüsi töörühma arvamustel ning käsitleb põgusalt põhiseaduslikkuse järelevalve seaduses 2005. aasta lõpul tehtud muudatusi, mis panevad Riigikohtule kohustuse analüüsida Eesti põhiseaduse vastavust Euroopa Liidu õigusele.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse