Menüü

Kokkuvõte

Rahapesust on tihtipeale võimalik ajakirjanduse krimiuudiste rubriigist lugeda. Iseloomulik sellistele uudistele on asjaolu, et teated on üsna pinnapealsed ning jätavad avamata juhtumi sügavama sisu. Selle tõttu on ettekujutus rahapesust samuti sageli puudulik või koguni ekslik. Märkimisväärne on asjaolu, et kuigi rahapesu mõiste on Eesti õigussüsteemis tuntud juba tublisti üle kümne aasta, ei ole seda valdkonda kuigi põhjalikult uuritud. Ka rahapesu kriminaliseerimine 1999. aastal ei toonud eriti kaasa selle keeruka valdkonna käsitlusi. 2007. aasta Juridicas number 3 ilmus Tristan Ploomi ja Laura Feldmanise artikkel, mis analüüsis rahapesu koosseisu rahvusvahelistes õigusaktides ning Eesti õigusaktides ja kohtupraktikas. Käesolev artikkel annab lühiülevaate rahapesu vastu võitlemise vahendite kujunemisest üldisemalt ning sellest, mis rahapesus üldse taunitavat on. Selgitamaks rahapesu olemust, esitatakse selle mõned tunnusjooned ning mudelid.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse