Menüü

Kokkuvõte

2007. aastal alustati Eesti Vabariigi Justiitsministeeriumi eestvedamisel Eesti keskkonnaõiguse kodifitseerimisega. Kodifitseerimisprotsessi esimeseks etapiks oli keskkonnaseadustiku üldosa seaduse eelnõu koostamine, mille eelõu ettevalmistanud ekspertide rühm esitas Justiitsministeeriumile 2008. aasta novembris. Keskkonnaseadustiku üldosa valmimisele peaks loogiliselt järgnema keskkonnaõiguse eriosa kodifitseerimine.

Keskkonnaseadustiku üldosa koondab need keskkonnakaitse õigusliku reguleerimise instrumendid, mis ei ole valdkonnapõhised: ühtlustatud keskkonnaloa menetluse, keskkonnamõju hindamise menetlused, keskkonnaseire ja keskkonnaregistri regulatsiooni tuumiku, keskkonnajärelevalve ja keskkonnavastutuse regulatsiooni. Eelnõu sätestab ka keskkonnaõiguse põhimõisted, keskkonnaõiguse põhimõtted, igaühe kohustused, käitaja kohustused, keskkonnaalased õigused ja keskkonnakaitse strateegilise planeerimise reeglistiku – need eelnõu osad moodustavad keskkonnaõiguse üldosa kitsamas mõttes.

Käesolevas artiklis analüüsitakse keskkonnaõiguse üldosa põhialuseid, mis kajastavad tänapäeva keskkonnaõiguse arengusuundi ja moodustavad tulevase keskkonnaseadustiku vundamendi. Käsitletakse keskkonnaseadustiku eesmärgi ja kohaldamisala, Eesti keskkonnaõiguse uue mõisteaparaadi, keskkonnaõiguse põhimõtete ja keskkonnaalaste põhikohustuste probleeme.
 


Sulge

Sisenege veebiväljaandesse