Menüü

Kokkuvõte

2008. aasta oktoobris valmis Justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonnas analüüs psüühikahäiretega isikute sundravile suunamise kiiruse ja korralduse kohta. Analüüs tõi esile mitmeid probleeme ja kitsaskohti. Samas pakub analüüs neile ka lahendusi või vähemalt suuniseid, millised võiksid olla võimalikud edasised arengud. Olulisematena neist võib nimetada ettepanekud luua eraldi sundravi menetlus ja spetsiaalne tõkendi liik, luua sundravi kohaldamisele alternatiivne järelevalve/hoolduse võimalus, et vähese ohtlikkusega või piisava paranemisega isikuid ei peaks sundravil kinni hoidma ning tagada psühhiaatrilise sundravi menetluste käsitlemine prioriteetsetena, et tagada psüühikahäiretega isikute võimalik kiire ravile pääsemine. Samuti tuleks kriminaalmenetluses psüühikahäire võimalikult varaseks avastamiseks süstematiseerida isikute kohta eelandmete saamise korda ning ekspertiisi teostamise kiirendamiseks ja ekspertiisi kvaliteedi tagamiseks peaks menetleja tagama, et ekspertidele oleks ekspertiisi teostamise ajal kättesaadavad kõik vajalikud andmed.

Artiklis kirjeldatakse kokkuvõtlikult analüüsis käsitletud olulisemaid küsimusi.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse