Menüü

Kokkuvõte

Õigusaktide mõjude analüüsi kontseptsioon, mis sisaldab ettepanekuid Eesti senise õigusaktide mõjude analüüsi korralduse täiustamiseks, töötati välja aastatel 2007–2009 Euroopa Sotsiaalfondi kaasfinantseerimisel. Kontseptsiooni koostas Justiitsministeeriumi moodustatud neljaliikmeline töögrupp ning 2009. aasta veebruaris kiitis selle heaks projekti raames kokku kutsutud juhtkomisjon. Õiguspoliitika arengusuundade ühe osana arutati kontseptsiooni 2009. aasta novembris Vabariigi Valitsuse kabinetinõupidamisel ning sellele pidi järgnema sama teema arutelu Riigikogus olulise tähtsusega riikliku küsimusena. Möödunud pea kahe aasta jooksul on õigusaktide mõjude põhjalikuma analüüsi vajalikkusele tähelepanu juhtinud nii Vabariigi President, ettevõtjad, riigikontrolör kui ka Vabariigi Valitsuse liikmed ise. Sellele vaatamata pole kontseptsiooni koos õiguspoliitika arengusuundadega seni veel Riigikogus olulise tähtsusega riikliku küsimusena arutatud ning selles toodud ettepanekuid pole rakendatud. Võimalik, et selle on keerulises majanduslikus olukorras tinginud keskendumine teistele – pragmaatilisemana tundunud – eesmärkidele.

Artiklis selgitatakse, millist praktilist ja käegakatsutavat kasu õigusaktide mõjude analüüs võiks anda, väljendugu see siis näiteks riigi või ettevõtjate ja füüsiliste isikute kulude kokkuhoius või riigi poolt pakutava teenuse kvaliteedis.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse