Menüü

Kokkuvõte

Õiguskantsler tegi 19. septembril 2012 ettepaneku tühistada ravimiseaduses sisalduvad apteegi geograafilised ja demograafilised asutamispiirangud. Ettepanek on praegu Riigikogu menetluses, mistõttu on viimane aega analüüsida, kuidas apteekide asutamispiirangute regulatsioon mõjutab tervise kaitset kui põhiseaduse § s 28 ette nähtud põhiõigust.

Artikkel koosneb kahest osast. Esimeses osas on ära toodud taustinformatsioon, mis on vajalik apteekide asutamispiirangute hindamiseks. Kõigepealt teeb autor ajaloolise ülevaate, seejärel selgitab apteegiteenuse eripära võrreldes tavalise jaekaubandusega, siis võtab kokku Eesti ja Euroopa Liidu kohtu senise kohtupraktika ning teiste riikide kogemuse seoses apteekide asutamispiirangutega. Artikli teises osas analüüsitakse apteekide asutamispiirangute kaotamise mõju apteegiteenuse kättesaadavusele, ravimite valikule, hinnale ja apteegiteenuse kvaliteedile ning peatutakse ka võimalustel, mis aitaksid paremini tagada tervise kaitse kui põhiõiguse kättesaadavust maapiirkondades.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse