Menüü

Kokkuvõte

2011. aasta veebruarikuus võttis Riigikogu vastu keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS), mis peaks valitsuse tegevuskava kohaselt jõustuma 2013. aasta jooksul. Keskkonnaseadustiku üldosa sisaldab väga palju uuenduslikke elemente. Nende hulgas on väljapaistval kohal keskkonnaalased põhikohustused, mis on sätestatud KeÜS 2. peatüki 2. jaos. Põhikohustustega võrreldavat instituuti kehtivast keskkonnaõigusest ei leia. KeÜS 2. peatüki 2. jakku on koondatud normid, mis täpsustavad põhiseadusest tulenevat üldist keskkonnaalast hoolsuskohustust.

Käesolevas artiklis otsitakse vastust kahele küsimusele. Esiteks sellele, millised on keskkonnaalaste põhikohustuste sätestamise põhjendused, täpsemalt, millised argumendid õigustavad või ehk isegi nõuavad keskkonnakaitseliste põhikohustuste olemasolu. Teiseks päritakse artiklis selle järele, milline on nende kohustuste rakendusala ja olulisemad koosseisuelemendid. Samas tuleb möönda, et kuna põhikohustuste puhul on tegemist abstraktsete käitumisstandarditega, on nende sisu esialgu võimalik üksnes üldiselt kirjeldada, nende koosseisude täpsem sisustamine toimub praktika käigus.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse