Menüü

Kokkuvõte

Käesolevas artiklis käsitletakse mõningaid tüvirakkudega seotud leiutiste patentimise küsimusi. Autor uurib, kas praegune tüvirakkudega seotud leiutiste patentimise praktika võib mõjutada leiutustegevust tüvirakkude valdkonnas. Selline mõjutamine saab põhimõtteliselt esineda kahe vastandliku kontseptsioonina: patendid annavad tõuke leiutustegevusele või patendid hakkavad piirama teaduse arengut tüvirakkudega seotud uurimistöö valdkonnas.

Artiklis käsitletakse muu hulgas Wisconsin Alumni Research Foundation’ile (WARF) väljastatud patente, mis on saanud kogu maailmas suure tähelepanu osaliseks, aga samuti tekitanud rahulolematust teadlaste ja ettevõtjate hulgas. Samuti on viidatud bioloogilise materjali kättesaadavuse probleemile ja sellega seotud lepingutele.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse