Menüü

Kokkuvõte

23. detsembril 2003 hakkas kehtima prokuröride ametieetikale ja käitumisele kehtivaid eetilisi standardeid sisustanud eetikakoodeks. Eetikakoodeksi värskendatud versiooni võttis prokuröride üldkogu vastu 12. aprillil 2013. Sellega loodi muuhulgas uus, kõigi prokuröride valitud ja prokuröridest koosnev kooslus – eetikanõukogu.

Artiklis tutvustatakse eetikanõukogu moodustamise põhimõtteid ja töökorraldust ning antakse ülevaade eetikanõukogu senisest tegevusest. Põhjalikumalt peatutakse huvide konflikti puudutavatel eetikanõukogu selgitustel, mis kuuluvad eetikakoodeksi juurde.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse